B.5D

B.5D หรือ (Be in the 5th Dimension) หมายถึงการรับรู้ที่ตื่นขึ้นของความเป็นจริงภายในความเป็นจริง 3 มิติของเราที่ไม่ได้แบ่งขั้วระหว่างความดีและความเลว แต่รวมอยู่ใน Love Principal


ภายในวัฒนธรรมป๊อปยูโทเปียของมนุษยชาติที่ตื่นขึ้นมาแล้วทั่วโลก ADAGE Jewelry เสนอรหัสใหม่ของการปลุก B.5D2B1 ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจให้เป็นส่วนหนึ่งของขบวนการ Oneness in Love ทั่วโลก

Cart

Congratulations! Your order qualifies for free shipping Spend $0 for free shipping

No more products available for purchase

Your cart is currently empty.